Tiêu điểm
Centec tower Vietcapital
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) là một công ty chứng khoán có đầy đủ dịch vụ tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Việt Nam cấp giấy phép kinh doanh và hoạt động trên các lĩnh vực dịch vụ như môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp, bảo lãnh phát hành và các loại dịch vụ ngân hàng đầu tư khác có liên quan. Khách hàng của VCSC rất đa dạng từ các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, cơ quan chính phủ và cá nhân trong nước và các quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Thông tin dự án
Thời gian bàn giao: 02/2008
Tổng diện tích: 300 m2
Phạm vị công việc: Interior Design, Construction and Supply Furniture, M&E system.
Địa điểm: Saigon Tower, 15 Le Duẩn, Q.1, Tp.HCM
Khách hàng: Viet Capital Securities Joint Stock Company
Liên kết web site: www.vcsc.com.vn


Website Security Test