Tiêu điểm
Millward Brown
Thông tin dự án
Thời gian bàn giao: 10/2010
Tổng diện tích: 326 m2
Phạm vị công việc: Interior Design, Construction and Supply Furniture, M&E system
Địa điểm: A&B Tower, Lê Lai, Q.1, Tp HCM
Khách hàng: Millward Brown
Liên kết web site: www.millwardbrown.com
Website Security Test